Termeni și condiții BlackCab pentru Serviciile Digitale BlackCab

Acești termeni și condiții creează un contract între dumneavoastră și BlackCab (“Contractul”). Vă rugăm citiți contractul cu atenție. Continuarea utilizării tuturor serviciilor digitale oferite de BlackCab constituie o înțelegere și acceptare a prezentului Contract.

1. Definiții și interpretare

“Cont” înseamnă un cont de client, care a fost deschis de către Companie în ceea ce privește un client special, și este identificat printr-un număr de securitate alocat (“Număr de cont Clienți”).

“Cont Client” înseamnă orice client pentru care Compania furnizează Servicii în ceea ce privește o rezervare specială de transport și include orice reprezentant al Clientului care face o rezervare sau utilizează Servicii în conformitate cu o astfel de rezervare.

“Servicii Cont” înseamnă serviciile oferite de Companie către un Cont Client, în conformitate cu clauza 4, înainte de a face orice Rezervări.

“Rezervare” înseamnă cererea unui client pentru Servicii oricum ar fi comunicată Companiei, astfel cum reiese din evidențele Companiei.

“Site” înseamnă pagina de internet ce aparține Companei – și anume www.black.cab – precum și sistemul de rezervări ce este instalat pe aceste site-uri.

“Zi Lucrătoare” înseamnă o zi – cu excepția zilei de sâmbătă, duminică și zilelor de sărbători legale – în care băncile sunt deschise pentru desfășurarea activității bancare.

“Taxă de anulare” înseamnă un comision perceput de companie pentru anularea Serviciilor de către Client înainte de ora de colectare rezervată și pentru care un autoturism a plecat să-și îndeplinească Rezervarea (chiar dacă a ajuns sau încă nu la adresa de Colectare) detaliată în lista de prețuri (acestă taxă este mai mare pentru cursele din afara Bucureștiului).

“Clientul de numerar” înseamnă un client care alege să plătească pentru serviciile cu numerar, care sunt colectate de către conducătorul auto, în conformitate cu clauzele 2.2 și 3.2.

“Servicii Individuale” înseamnă serviciile de software, furnizate de șofer pentru Client, care urmează să găsească un partener de transport prin platforma software, fie plătite de către Client la șofer, prin intermediul unei plăți în numerar, POS-ul din mașină sau Carte de credit.

“Servicii Contract” înseamnă un contract pentru furnizarea de Servicii către client și fiecare astfel de contract include acești Termeni.

“București” înseamnă zonele definite ca București în harta BlackCab.

“Taxe” înseamnă taxele Companiei prezentate în lista de prețuri sau în alte documente publicate.

“Perioadă de vacanță” înseamnă perioadele cuprinsă între ora 18:00 din data de 24 decembrie și ora 23:59 pe 26 decembrie, în orice an; Perioada cuprinsă între ora 18:00 din data de 31 decembrie și ora 23:59 din data de 1 ianuarie, în orice an; Perioada cuprinsă între ora 18:00 din ziua anterioară Paștelui și ora 23:59, în ziua de Paște.

“Adresă de Colectare” înseamnă adresa menționată de către client la momentul rezervării ca adresa de la care se colectează cu vehiculul Clientul, pasageri sau bunuri.

“Compania” înseamnă fie BlackCab Systems S.R.L., CUI 39517925, București, România, J40/8834/2018, telefon: +40213221095, site-ul www.blackcab.ro, e-mail: res@BlackCab.com sau alte companii și PFA uri asociate, inclusiv agenți și sub-contractori.

“Servicii Card” înseamnă serviciile furnizate de către companie pentru Client, care urmează să fie plătite de către Client Companiei prin intermediul unui Card de Credit sau Debit, prin intermediul portalului web sau al aplicațiilor mobile.

“Client” înseamnă orice persoană, firmă sau societate căreia Compania furnizează servicii.

“Conducător auto” înseamnă orice persoană care își furnizează serviciile în calitate de angajat sau independent, pentru transportul de Pasageri cu un Vehicul de pasageri, în interesul Companiei, conform unui contract de servicii.

“Marfa” înseamnă orice mărfuri transportate de către Societate, în conformitate cu un contract.

“În scris” înseamnă orice comunicare scrisă, inclusiv e-mail și SMS.

“Pasager” înseamnă clienți și alte de persoane pe care Clientul le autorizează și / sau permite să facă uz de serviciile de călătorie într-un vehicul de pasageri.

“Vehicul de pasageri” înseamnă orice vehicul, furnizate de către Companie pentru transportul de pasageri.

“Listă de prețuri” înseamnă Companie a tarifelor sale referitoare la Servicii, listă menținută din timp în timp, a cărei copie curente poate fi obținută la cerere.

“Servicii” înseamnă: (a) transportul de călători cu mașina; (b) transportul de pasageri cu microbuze autocarul (împreună “Servicii de pasageri”), sau orice alte servicii convenite în scris între companie și clienți.

“Autocar sau Microbuz” înseamnă un vehicul cu mai mult de 8 locuri.

“Termeni” înseamnă acești termeni și condiții, și pot modificați periodic.

“Taxă de timp de așteptare” înseamnă o taxă percepută Clientului de către Societate, în conformitate cu clauzele 2.3.6, 2.3.7 sau 3.3.7, așa cum este detaliată în lista de prețuri.

“Ultima oră estimată de sosire cunoscută” este definită fie (a) în cazul în care Clientul oferă un număr de zbor, la momentul când face rezervarea, Compania va monitoriza zborul relevant și va modifica timpul de colectare corespunzător și se va adăuga 20 minute de timp pentru perioada de tranziție de la aterizare, până la poarta pentru (a) ieșire sau (b) în cazul în care Clientul nu furnizează un număr de zbor, timpul care a fost specificat de către client în rezervare.

2. Serviciile Individuale

2.1 Serviciile Card

Următoarele clauze se aplică tuturor Rezervărilor pentru serviciile de transport achitate cu carduri de credit și de debit pe platform web sau mobile, care includ orice rezervare făcută de către un client care are cont si care a ales să nu utilizeze facilitate de facturare si plata la termen.

2.1.1 Atunci când se face o rezervare de tip Card, Clientul alege să plătească Companiei pentru Servicii, fie prin intermediul unui Card de Credit sau al unui Card de Debit, ale cărui detalii vor fi prelucrate de către companie, prin platformele sale de rezervări web sau mobile.

2.2 Servicii Numerar

Următoarele clauze se aplică tuturor Rezervărilor, pentru serviciile achitate numerar, care includ orice rezervare făcută de către un client care are cont și care a ales să nu utilizeze facilitatea contului de plată pe factură la termen, în ceea ce privește o Rezervare specifică.

2.2.1 Atunci când se face o Rezervare pentru Servicii Numerar, contractul se face între Societate, în calitate de agent pentru Sofer,., și acești Termeni vor fi considerați a fi termenii de tranzacționare între șofer, PFA uri asociate, și sub-contractori, și client.

2.2.2 Pentru Serviciile de Numerar prestate , Clientul va plăti către șofer (ca reprezentant al PFA ului sau sub-contractorului), la finalizarea a Serviciilor (de exemplu, la sosirea la destinație a Clientului), sau mai devreme.

2.2.3 În ceea ce privește serviciile de numerar, plata se face în numerar sau POS în mașină, și șofer nu va accepta nici o altă formă de plată, si va elibera bon fiscal pentru serviciile prestate.

2.2.4 Prețul plătit de client va avea, din punct de vedere al TVA-ului, regimul de TVA al PFA ul sau sub-contractorului, si in cele mai multe cazuri sumele nu sunt purtatoare de TVA.

3.1 Servicii Cont

Următoarele clauze se aplică tuturor Rezervărilor pentru serviciile de transport achitate cu carduri de credit și de debit pe platform web sau mobile, care includ orice rezervare făcută de către un client care are cont si care a ales să nu utilizeze facilitate de facturare si plata la termen.

3.1.1 Înainte de a face orice rezervare pentru serviciile de cont, Clientul trebuie să deschidă mai întâi un Cont cu Compania.

3.1.2 Atunci când face vreo rezervare pentru serviciile de cont, Clientul trebuie să menționeze numărul său de cont de client.

3.1.3 Compania are dreptul să presupună că orice rezervare făcută în conformitate clauză de mai sus este autorizată în mod corespunzător de către Client.

3.1.4 Pentru Serviciile de Cont prestate, Clientul va plăti prețul, taxa de administrare, precum și orice TVA aplicabilă, astfel cum sunt facturate de către Companie, în termen de 5 zile, sau in numărul de zile specificat în factura (“Data Scadenței”), care poate fi convenit de părți în scris, prin anexa.

3.1.5 Compania are dreptul de a percepe o taxă de administrare fixă și una variabilă, de până la 6,5% din valoarea facturii, în cazul în care s-a convenit cu Clientul, astfel cum este prevăzut în lista de prețuri.

3.1.6 Societatea va factura Clientul periodic în ceea ce privește Serviciile de Cont efectuate în perioada anterioară. Fiecare factură va fi însoțită de o detaliere a serviciilor facturate.

3.1.7 În caz de neplată până la data scadentă, Societatea va avea dreptul de a percepe și Clientul va plăti, o penalitate la o rată de 1% pe zi, la orice sumă restantă până la efectuarea plății.

3.1.8 Compania poate, în orice moment, să stabilească o limită privind creditul total acordat și datorat de către orice client, în orice moment, și Societatea nu va fi obligată să ofere Servicii de Cont odată ce limita a fost atinsă.

3.1.9 Orice litigiu sau contestație cu privire la valoarea facturii, vor fi transmise în scris, în termen de 7 zile de la primirea de către Client a facturii.

3.1.10 Atunci când un cont este reziliat, Clientul va plăti toate sumele restante Companiei, care sunt datorate la data rezilierii.

3.2 Prețul serviciilor, Taxe și comisioane

3.2.1 Prețul Călătoriei este prețul cotat de sistemul de rezervări al Companiei la momentul Rezervarii, dacă nu a fost stabilit altfel între părți, la care se pot adăuga sume pentru așteptare, opriri suplimentare, taxe de parcare sau schimbări de traseu.

3.2.2 Prețul oferit clienților la momentul când se face rezervarea, se bazează pe călătoria specificată de Client la momentul rezervării (“Călătorie originală”). Prețul oferit de Companie se bazează pe ruta aleasă de Companie între Adresa de Colectare și destinația Clientului (ținând cont de orice alte puncte de preluare sau puncte de destinație stabilite de Client la momentul când se face Rezervarea). În cazul în care Clientul dorește să ia o rută specifică (care este diferită de cea aleasă de către Companie), Compania își rezervă dreptul de a percepe Clientului un cost suplimentar în raport cu rezervarea inițială.

3.2.3 Compania își rezervă dreptul de a percepe Clientului orice costuri suplimentare care ar putea fi suportate de către Companie, ca urmare a oricărei modificare sau abatere de la Călătoria originală, specificată la momentul Rezervării, așa cum este detaliat mai jos.

3.2.4 Compania are dreptul să modifice lista de prețuri periodic, oferind, în nu mai puțin de 30 de zile lucrătoare, o notificare în scris Clientului.

3.2.5 În cazul în care o rezervare este anulată de către client, la sau după sosirea vehiculului de pasageri la Adresa de Preluare în București, o taxă de anulare va fi aplicată. Dacă rezervarea este anulată de către un client, după ce autoturismul a plecat să-și îndeplinească Rezervarea (dar înainte de sosirea sa la Adresa de Preluare din București), Societatea va avea dreptul, la discreția sa, de a percepe o taxă de anulare.

3.2.6 În cazul în care rezervarea este pentru o cursă în afara Bucureștiului, sau adresa de Preluare era în afara Bucureștiului, Compania va percepe o taxă de anulare diferită.

3.2.7 Clientul și pasagerul trebuie să fie gata de preluare, la ora indicată de client atunci când se face rezervarea. Compania va permite 5 minute pentru așteptare, atunci când preia pasageri. În cazul în care toți pasagerii nu au urcat autoturism în termen de 5 de minute de la timpul prevăzut, Compania își rezervă dreptul de a percepe Clientului o taxă de timp de așteptare.

3.2.8 În ceea ce privește colectarea călătorilor de la un aeroport, Compania va permite 15 minute de așteptare, de la ultimul momentul estimat de sosire cunoscut al zborului. Compania își rezervă dreptul de a percepe Clientului o taxă de timp de așteptare proporțională cu întârzierea după trecerea timpului menționat mai sus. 3.2.9 Toate taxele de parcare vor fi suportate de Client, dacă nu este altfel specificat între părți, pentru colecții din aeroporturi, porturi maritime, gări de tren. Taxele de parcare auto sunt prevăzute în lista noastră de prețuri.

3.2.10 În cazul în care Clientul cere Companiei, pe parcursul călătoriei, să facă orice modificare asupra punctelor de preluare sau de destinație, sau să debarce o parte din Pasageri în orice alte locuri decât cele specificate inițial, sau să modifice orice detaliu altfel decât cum este el specificat la momentul rezervării, taxe suplimentare pot fi aplicate de companie, așa cum este detaliat în lista de prețuri.

3.2.11 În cazul în care Clientul dorește ca mai mult de patru (4) pasageri să călătorească într-un vehicul, el poate doar să facă comenzi de vehicule care permit mai mult de 4 pasageri, cum ar fi Maxicabs.

3.2.12 Compania își rezervă dreptul de a percepe o taxă suplimentară Clientului pentru toate călătoriile efectuate în cursul perioadei de vacanță, cum este detaliat în lista de prețuri.

3.2.13 În cazul modificării prețului călătoriei, veți fi informat despre majorările aplicabile.

3.2.14 Compania își rezervă dreptul de a transfera costurile generate de penalizările de charge-back. Dacă rezervarea dvs. este plătită cu cartea de credit a unei alte persoane, ne rezervăm dreptul de a cere o autorizație scrisă din partea acelei persoane. În cazul în care emitentul cărții dvs. de credit o cere, Compania își rezervă dreptul de a trimite informații sau alte documente de călătorie la adresa cerută. În plus, pentru a minimaliza efectele încercării de fraudare a cărții dvs. de credit, înainte de a emite documentele de călătorie, ne rezervăm dreptul de a efectua – prin intermediul procesatorului de plăți on-line – verificări aleatorii, de a cere dovada adresei dvs. și o copie a cărții de credit, precum și un extras de cont recent.

Pretul unei calatorii este format din (i) taxa de rezervare, (ii) pretul pe kilometrii parcursi si (iii) pretul pe timp, la care se pot adauga diferite taxe suplimentare, cum ar fi:

- taxa de procesare, 4RON pe rezervare, daca rezervarea nu este facuta direct de client prin aplicatie sau online;
- taxa pentru rezervare cu anticipatie, 5RON pe rezervare;
- taxa pentru transferurile de la/ catre aeroportul Otopeni, 10 ron pe rezervare;
- taxa de administrare a conturilor prioritare, de 12% pentru serviciul Black Cab sau 18% pentru serviciile Executive, Black Cab 7;
- taxa variabila intre 10%-200%, in intervalele orare extrem de aglomerate;
- taxa pe valoare adaugata, TVA-ul, 19%, pentru serviciile facturate;
- alte taxe: taxe de parcare sau de drum/ rutiere; taxa cazare & diurna sofer.

Taxa de rezervare (call-out charge) este:

- 6 RON pe rezervare pentru serviciul Black Cab;
- 12 RON pe rezervare pentru serviciile Executive
- 35 RON pe rezervare pentru serviciile BlackCab 7

Taxa de anulare perceputa de Blackcab Systems S.R.L. este de 30% din valoarea totala a cursei pentru cursele anulate dupa alocarea soferului (aplicatie/online/dispecerat), dar inainte de sosirea lui la preluare si de 100% pentru cursele anulate dupa sosirea soferului la preluare.

Pretul pe kilometru parcurs este:

2.75 RON pentru serviciul Black Cab (Skoda Octavia/ Ford Mondeo/Opel Insignia/VW Passat) pentru primii 5 km, 2.10 RON pentru km 6-20 si 4.25 RON pentru urmatorii;
5.2 RON pentru serviciile Executive(Mercedes E class/ BMW 5 series) pentru primii 5 km, 4.4 RON pentru km 6-20 si 5.5 RON pentru urmatorii;
4.4 RON pentru serviciul Black Cab 7 (Mercedes Vito) pentru primii 5 km, 3.36 RON pentru km 6-20 si 6.8 RON pentru urmatorii.

Tariful de asteptare/minut este:

0.825 RON pentru serviciul Black Cab;
1.05 RON pentru pentru serviciile Executive;
1.35 RON pentru serviciul Black Cab 7.

Tariful pe minut este:

0.725 RON pentru serviciul Black Cab;
0.95 RON pentru pentru serviciile Executive;
1,25 RON pentru serviciul Black Cab 7.

Preturile minime pentru fiecare serviciu, indiferent de numarul de km parcursi sunt urmatoarele:

39 RON pentru serviciul Black Cab (Skoda Octavia/ Ford Mondeo);
49 RON pentru serviciul Executive (Mercedes E class/ BMW 5 series);
99 RON pentru serviciul Black Cab 7 (Mercedes Vito).

3.3 Condiții Generale

Pentru o transparenta totala fata de clientii sai, Blackcab isi rezerva dreptul de a face cunoscute preturile percepute pentru serviciile prestate, dupa cum urmeaza:

3.3.1 Compania poate, la discreția sa absolută, refuza să accepte orice rezervare.

3.3.2 Compania va depune toate eforturile rezonabile pentru a oferi un vehicul de pasageri, în stare bună de funcționare, de tipul specificat de Client în rezervare (sau, în cazul în care un astfel de vehicul nu este disponibil, un vehicul alternativ rezonabil).

3.3.3 Șoferul va alege, la discreția ei / lui, traseul de la Adresa de Preluare la destinația Clientului. În cazul în care un client cere o rută specifică, ea poate fi luată, însă orice preț cotat în ceea ce privește o astfel de călătorie poate fi modificat.

3.3.4 Clienții trebuie să informeze Societatea în momentul în care fac o rezervare, dacă Clientul sau orice pasager dorește să călătorească cu animale. Toate animalele domestice trebuie să fie transportate într-o cutie adecvată sau cușcă. Compania își rezervă dreptul de a anula o rezervare la sosire, în cazul în care Compania nu a fost informată cu privire la cerința clientului de a efectua cursa cu un animal în autoturism. Câinii Ghizi sunt exceptați de la această cerință.

3.3.5 Pasagerilor nu li se permite să fumeze în nici un vehicul de pasageri.

3.3.6 Pasagerii nu trebuie să consume alcool în orice vehicul de pasageri și Compania își rezervă dreptul de a refuza transportul oricarui pasager care, în opinia sa, este în stare de ebrietate.

3.3.7 Toți Pasagerii sunt obligați să utilizeze centurile de siguranță, în orice moment. 3.3.8 Conținutul acestor termeni si condiții este valabil, azi data semnării, iar varianta lor finală este prezentă pe site-ul blackcab.ro și poate fi modificată periodic.

3.3.9 Clientul convine să plătească orice amenzi, taxe, penalități și alte costuri, care rezultă din următoarele fapte comise de Utilizatorul/Clientul cursei, in timpul utilizarii serviciilor noastre: anularea comenzii, utilizarea de vehicule, parcarea necorespunzătoare a oricărui vehicul sau nerespectarea de către Client/Utilizator a oricărei alte legi, reguli, regulament sau ordonanțe pe durata folosirii Serviciilor BlackCab. Clientul autorizează compania BlackCab să deducă automat aceste sume de pe cardul de credit al Clientului sau, respectiv, să taxeze alte sume de bani de la Client, în cazul celorlalte opțiuni de plată.

De asemenea, Clientul/Utilizatorul accepta expres si este informat ca orice cheltuiala aditionala efectuata de Soferul Partner Blackcab in timpul cursei, este efectuata la cererea si in numele Clientului/Utilizatorului (ex.taxe de preluare, parcare, masti de protectie, apa plata, modificarea traseului stabilit initial, orice cheltuiala care nu face obiectul serviciului de transport alternativ etc), iar aceste cheltuieli vor majora obligatoriu tariful cursei afisat initial la rezervarea de catre Client/Utilizator pe platforma online, urmand ca aceste cheltuieli aditionale sa fie facturate in mod separat de Soferul Partner catre compania noastra si incasate ulterior de Blackcab de la Client/Utilizator.

Clientul va fi responsabil, de asemenea, pentru taxele suportate în cursul unor activități neautorizate, frauduloase sau nelegale de orice alt tip aferente utilizării serviciilor BlackCab.

La efectuarea plăților pentru serviciile de transport alternativ prin intermediul aplicației BlackCab, compania noastra nu este responsabilă pentru posibilele costuri suportate de dumneavoastra cu plățile terților (de exemplu: operatori de telecomunicații, comisioane bancare etc).

Platind prin aplicația BlackCab, acești furnizori de servicii pot percepe taxe suplimentare de procesare a plăților. BlackCab nu-si asuma responsabilitate pentru aceste taxe și își declină orice responsabilitate în această privință. Metoda dvs. de plată poate fi, de asemenea, supusă unor termeni și condiții suplimentare impuse de furnizorul de servicii ca terță parte cu care este asociată plata.

4. ALTE CLAUZE

Pentru o transparenta totala fata de clientii sai, Blackcab isi rezerva dreptul de a face cunoscute preturile percepute pentru serviciile prestate, dupa cum urmeaza:

4.1 Acești termeni sunt încorporați și fac parte din toate contractele pentru furnizarea de servicii de către Companie Clientului.

4.2 în ceea ce privește serviciile în general, răspunderea Companiei în cazul bunurilor pierdute sau deteriorate, precum și răspunderea în caz de accident sau incident și vătămari corporale, este asigurată exclusiv prin asigurările RCA, CASCO, iar aceste limite sunt definite periodic de către autoritățile Române și, în prezent, sunt, pentru pagube materiale: 1.000.000 EUR / eveniment; pentru vătămări corporale și deces: 5.000.000 EUR / eveniment.

4.3 Compania nu va fi răspunzătoare față de Client și nu este considerată a fi o încălcare a contractului ca urmare a oricărei întârzieri sau orice eșec de a îndeplini oricare dintre obligațiile societății în temeiul contractului, în cazul în care întârzierea sau eșecul nu se datorează din cauza Companiei.

4.4 Încetarea prezentului contract nu aduce atingere oricăror drepturi și / sau obligații ale Companiei și / sau ale Clientului, acumulate înainte de data de reziliere.

4.5 Compania își rezervă dreptul de a subcontracta sau delega, în orice mod, oricare sau toate obligațiile care îi revin în temeiul oricărui contract, unei terțe părți sau agent.

4.6 Compania își rezervă dreptul de a modifica acești termeni în orice moment, printr-o notificare scrisă adresată Clientului. Comunicarea cu modificările aduse acestor Termeni vor fi postate pe site-ul companiei.

4.7 Acești Termeni vor fi guvernați în conformitate cu prevederile legislative românești și părțile sunt de acord să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor din România, București, Sector 1.

4.8 Va rugăm să notați că toată corespondența privind Serviciul de Relații cu Clienții va trebui trimisă la adresa reservations@BlackCab.com .

4.9 Acceptarea Termenilor & Condițiilor Utilizând acest Site sunteți de acord în totalitate cu Termenii & Condițiile, cât și cu clauzele acestui contract , fără nici o altă restricție.

4.10 Dacă nu sunteți de acord cu unul din punctele descrise, nu puteți utiliza acest Site, în nici un fel.

4.11 Puteți alege dintr-o multitudine de servicii din Site, având posibilitatea de a efectua rezervări de mașini direct de pe Site, cât și plata acestor servicii prin intermediul sistemului de plăți on-line, prin cash sau prin factură.

4.12 Nu se acceptă alte modalități de plată în afara celor prezentate pe Site.

4.13 Compania oferă prin intermediul Site-ului informații cu titlu general, și nu garantează că informația de pe Site (incluzând, dar fără limitare, tarifele, descrierile sau datele) nu poate avea erori sau lipsuri, dar vom depune tot efortul să corectăm erorile (corectabile) de îndată ce ne sunt aduse la cunoștință.

4.14 Orice rezervare efectuată pe Site va fi considerată drept intenția dvs. de a achiziționa un serviciu de transport turistic de la Furnizorul de Servicii de Transport. Dacă cererea dvs. va fi acceptată, veți primi un e-mail de confirmare de la BlackCab și va intra în vigoare acest contract. Toate serviciile turistice publicate pe Site sunt în funcție de disponibilitatea Furnizorilor de Servicii de Transport.

4.15 În anumite cazuri, detaliile cărții dvs. de credit pot fi transferate către procesatorul autorizat de Carduri. Compania nu-și asuma nici o obligație de a efectua serviciile de transport, în cazul neplății integrale a serviciilor comandate. În orice situație, sunteți responsabil pentru plata sumelor aferente serviciilor de transport comandate.

5. Utilizarea Site-ului

5.1 Compania nu este responsabilă pentru aptitudinile Clientului, sau utilizatorilor care au acces în numele clientului, de a accesa ori utiliza Site-ul, și nici pentru eșecurile generate de carența acestor aptitudini.

5.2 Compania nu garantează că Site-ul nu poate fi afectat de viruși sau alte acțiuni care pot genera defecțiuni sau alte pierderi.

6. Obligațiile Clientului:

5.3.1 Responsabilitatea financiară pentru toate tranzacțiile efectuate în contul sau numele dvs.

5.3.2 Aveți vârsta peste 18 ani și capacitatea legală de a iniția acțiuni juridice. Garantarea veridicității datelor furnizate despre dvs. sau membrii familiei dvs., sau membrii călătoriei.

5.3.3 De a nu utiliza Site-ul în scopuri speculative, a generării de rezervări false sau frauduloase.

5.3.4 interzicerea transmiterii materialelor politice, pornografice, rasiste sau a altor materiale care contravin legii.

5.3.5 obligativitatea de a nu altera, copia, transmite, distribui, vinde, afișa, licenția sau reproduce conținutul Site-ului, cu excepția utilizării în scop personal și necomercial a unei singure copii a informației conținute în Site.

5.4.1 BlackCab își rezervă dreptul de a vă interzice oricând accesul pe Site, fără o notificare prealabilă.

5.5.1 Compania poate modifica design-ul sau conținutul Site-ului, inclusiv disponibilitatea furnizorilor serviciilor turistice, baza de date, precum și alte caracteristici ale Site-ului.

7. Copyright și Marcă Înregistrată

Copyright-ul, drepturile de proprietate și conținutul Site-ului aparțin Companiei. Materialul conținut pe Site este proprietatea Companiei sau a afiliaților săi, exceptând cazul în care sunt recunoscute ca aparținând altor părți implicate. Numele BlackCab precum și celelalte mărci, logo-uri sau elemente grafice conținute în Site sunt mărci înregistrate ale BlackCab sau ale afiliaților săi. Alte nume de companii, produse sau servicii care apar pe Site pot fi mărci înregistrate ale respectivilor proprietari.